Licitacija za Jugoslaviju zakazana za 22. mart i kreće od 27 miliona eura

BIZNIS Forbes Srbija 20. feb 2024. 20:09
featured image

20. feb 2024. 20:09

Hoće li i po kojoj cijeni čuveni hotel Jugoslavija dobiti novog vlasnika, znaće se 22. marta. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika za tada je zakazala prodaju stečajnog dužnika – firme Denjub riversajd (Danube Riverside). Zgrada hotela, zemljište, oprema i umjetnički predmeti u njemu su njena glavna imovina. Procijenjena vrijednost firme je oko 54 miliona eura, ali će licitacija krenuti od polovine tog iznosa.

Ako dođe do nadmetanja, svaki licitacioni korak će biti vrijedan pet miliona dinara. Rok za uplatu depozita od 1,27 milijardi dinara, ističe 15. marta.

Denjub riversajd je u stečaju od 3. novembra 2021. godine i to na zahtjev firme LED pej (LED pay), koja je otkupila potraživanja Pireus fajnenšel holdingsa (Piraeus Financial Holdings). Dug je na ime kredita kojim su Hypo Alpe Adria Hoteli kupili Jugoslaviju 2006. godine. Pozajmili su 32 miliona eura, a prema posljednjim podacima, neisplaćena glavnica, iznosi 31,5 miliona eura.

Stečajni dužnik je vlasnik hotela, ali i gradskog građevinskog zemljišta od čak 45.613 kvadrata. Pod objektima je 13.981 kvadrata, dok je površina zemljišta uz objekte 31.632 kvadrata. Svojina je privatna, ali i zajednička sa firmom MV Investment. A baš ta firma, ćerka Milenijum tima, zainteresovana je za gradnju na ovoj lokaciji.

Kompanija MV Investment finansirala je izradu Plana detaljne regulacije za Blok 11 i dio Bloka 10, kojim se predviđa rekonstrukcija Hotela Jugoslavija i gradnja kula uz zgradu hotela, visokih do 155 metara.

Dio imovine je luster-tavanica koja je od prošle godine dobro koje uživa prethodnu zaštitu Muzeja primijenjene umetnosti. Tu je i bronzana bista dio fontane Vodeni cvijet Aleksandra Zarina. Rješenjem Narodnog muzeja Srbije nedavno joj je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra.

Katastarska parcela 2442/1 KO Zemun je predmet zajedničke svojine stečajnog dužnika i društva MV Investment doo Beograd, jer nije završeno pravno razgraničenje i opredjeljivanje suvlasničkih udjela na zemljištu.

Stečajni upravnik upozorava i da je pred Privrednim sudom u Beogradu u toku parnični postupak po osporenom izlučnom zahtjevu Luke Beograd AD. Luka je tužilac koji od Denjub riversajda i MV Investmenta traži deo katastarske parcele 2442/1 KO Zemun.