Beograd na vodi podnio novi zahtjev za rekonstrukciju Pošte: Korunovićevog projekta nema

BIZNIS Forbes Srbija 17. feb 2024. 16:03
featured image

17. feb 2024. 16:03

Spisak institucija koje bi mogle da čuvaju originalni projekat arhitekte Momira Korunovića za zgradu nekadašnje Pošte na Savskom trgu u Beogradu sve je kraći. Forbes Srbija pokušao je da sazna da li se i gdje nalazi izvorni dokument zbog koga su gradske i republičke resorne institucije odbile kompaniju Beograd na vodi u želji da rekonstruiše zgradu Pošte.

Kako je Forbes Srbija već objavio, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda donio je 17. januara zaključak kojim odbacuje zahtjev Beograda na vodi za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta Kulturnog centra.

Beograd na vodi prije dva dana je podnio tzv. usaglašeni zahtjev za lokacijske uslove, u drugom pokušaju da saznaju šta je potrebno da bi dobili građevinsku dozvolu.

Na sajtu Beograda na vodi je još krajem decembra prošle godine najavljeno da će radovi na temeljnoj rekonstrukciji zgrade nekadašnje Pošte na Savskom trgu početi u januaru 2024. Tu se navodi i da će remek-djelo arhitekte Momira Korunovića postati Kulturni centar, namijenjen prevashodno najmlađima.

„Idejnim rješenjem za rekonstrukciju monumentalnog zdanja na Savskom trgu predviđeno je uklanjanje postojećeg objekta, na čijem mjestu će biti sagrađena zgrada sa fasadom obnovljenom prema originalnim Korunovićevim crtežima”, navodi se, između ostalog na sajtu. Takođe, dodaje se, „uz pomoć arhivske dokumentacije i autentičnih fotografija rekonstruisani su čak i detalji kojih nije bilo na crtežima“.

Međutim, zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova za takav poduhvat je odbijen zbog nedostataka u Idejnom rješenju projekta. Oni su popisani u 10 stavki, a jedan od interesantnijih podataka je da se u katastru nepokretnosti zvanično vodi da zgrada Pošte ima prizemlje i samo tri sprata iako je jasno da je broj spratova dvostruko veći.

Od investitora se, između ostalog, traži i da uskladi brojke o ukupnoj površini objekta jer su na tri mjesta navedene različite vrijednosti – 10.909,74 kvadrata, 10.880,74 kvadrata i 11.931,32 metra kvadratna. Ipak, ono najinteresantnije je pominjanje projekta Momira Korunovića i to da on nije dostavljen.

„Kako je navedeno da se rekonstrukcija obavlja prema izvornom projektu arhitekte Momira Korunovića u domenu spoljašnjeg izgleda i svih elemenata za projektovanje koji će se usvojiti prema izvornom projektu, potrebno je priložiti izvorni projekat ako postoji ili neki drugi dokaz na osnovu kojeg se može utvrditi autentičnost izvornog projekta“, navodi se u zaključku kojim je odbijen Beograd na vodi.

Odgovorile samo dvije institucije

U potrazi za originalnim projektom pomogao nam je i Đorđe Bobić, bivši glavni arhitekta Beograda (od 2004. do 2008. godine). On nam je tada rekao da bi originalan projekat za zgradu nekadašnje Pošte na Savskom trgu trebalo da se nalazi na jednoj od sljedećih adresa: Arhiv grada Beograda, Državni arhiv Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda ili u nekom od muzeja.

U međuvremenu poslali smo mejlove na nekoliko adresa na kojima bi izvorno djelo Korunovića moglo da se nalazi – Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Muzeju grada Beograda, Arhivu Beograda, Arhivu Jugoslavije, Državnom arhivu Srbije, ali i gradskim vlastima. Od ukupno šest institucija odgovore smo dobili od dvije.

Sa sigurnošću je utvrđeno da se Korunovićev projekat ne nalazi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ni u Arhivu Beograda.

“U Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se ne nalazi originalni projekat zgrade nekadašnje Pošte na Savskom trgu u Beogradu, autora arhitekte Momira Korunovića. Za dalje istraživanje i pribavljanje traženih informacija i projekta upućujemo na nadležne institucije: Istorijski arhiv Beograda i Arhiv Jugoslavije”, kazali su iz Zavoda.

Još sažetiji odgovor dobili smo od Arhiva Beograda: “Arhiv ne raspolaže projektnom dokumentacijom Stare pošte na Savskom trgu arhitekte Momira Korunovića”.

I oni su nas uputili na druge institucije – Arhiv Jugoslavije, Muzej Grada Beograda ili Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture.

Foto: Forbes Srbija

Beograd na vodi našao unuka Korunovića

Međutim, odgovore nismo dobili ni od Državnog Arhiva Srbije, ni od Arhiva Jugoslavije i Gradskog sekretarijata za informisanje, dok su nam u Muzeju grada Beograda tražili dodatne informacije prije nego što nam odgovore na pitanja. Naime, zamolili su nas da im objasnimo “u koje svrhe će se koristiti informacije“, uz uvjerenje da će nam njihove nadležne službe odgovoriti. Ipak, iako smo im objasnili o čemu se radi, od Muzeja Beograda nakon toga nismo dobili nijedan imejl.

S druge strane, u kompaniji Mašinoprojekt kopring, koja je direktno zadužena za rekonstrukciju zgrade Pošte, ranije su nam rekli da su uz pomoć kompanije Beograd na vodi uspjeli da dođu do unuka arhitekte Korunovića.

„Preko njega smo došli i do projekcija i originalnih crteža svih osnova objekta, kao i planova fasade zgade Pošte. Sakupljali smo sa raznih strana svu dokumentaciju do koje smo mogli da dođemo, a to je veliki posao. Cio originalan projekat u zvaničnoj arhivi ne postoji. On je vjerovatno uništen posle rata”, rekao nam je tada Bratislav Milojević iz Mašinoprojekt kopringa.

Slađana Gavrić, Forbes Srbija