Impresum

Izdavač:

Izdavač: FORBES Crna Gora izdaje „Daily Press“ d.o.o, sa sedištem na adresi Trg nezavisnosti bb, Podgorica, Crna Gora, na osnovu ugovora o licenci s Forbes IP (HK) Limited, 21/F, 88 Gloucester Road, Vanchai, Hong Kong.

Glavni i odgovorni urednik:

Biljana Matijašević

Adresa: Trg nezavisnosti bb, Podgorica

PIB: 02255383

Urednički kolegijum

Ralf Manthey
Direktor programa

Carlo Rock
Direktor

Renata Lorenz
Direktorka

Produkcija:
Biljana Matijašević