Uskoro lista najboljih banaka u svijetu za 2024. godinu

BIZNIS Forbes Srbija 25. mar 2024. 12:52
featured image

25. mar 2024. 12:52

Na osnovu istraživanja, magazin Forbes će 16. aprila objaviti listu najboljih banaka u svijetu. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa firmom Statista, a u njemu je učestvovalo više od 49.000 ljudi iz 33 zemlje, na 17 različitih jezika.

Od anketiranih je traženo da ocijene banke u kojima trenutno imaju tekući ili štedni račun, banku u kojoj su imali račun u protekle tri godine ili onu za koju su čuli od porodice ili prijatelja.

Na listi kandidata su sve banke koje nude tekući ili štedni račun, dok kreditne zadruge u SAD nisu bile uključene.

Kriterijumi po kojima su učesnici ocjenjivali banke su sljedeći: koliko su sveukupno zadovoljni svakom bankom, da li bi određenu banku preporučili drugima i kako bi ocijenili banku na osnovu pet kriterijuma – pouzdanost, uslovi (poput naknada i kamatnih stopa), korisnička usluga (vrijeme čekanja i korisnost zaposlenih), digitalne usluge (pristupačnost veb sajta i aplikacije) i kvalitet finansijskih savjeta.

Prošlogodišnji rezultati su uzeti sa manjom težinom, kao i banke koje su učesnicima poznate preko porodice ili prijatelja, u odnosu na one sa kojima su imali lično iskustvo.

Forbes je na osnovu prikupljenih podataka uzeo u obzir banke sa najvišim konačnim rezultatima u svakoj od zemalja.

Broj banaka iz svake zemlje koje će se naći na listi zavisi od veličine i strukture bankarskog sektora. Kada lista Najboljih banaka u svijetu za 2024. godinu bude objavljena, ukupno će se na njoj naći 403 banke širom svijeta.