NLB namjerava da preuzme Addiko banku: Ponudiće 20 eura po akciji

featured image

16. maj 2024. 13:46

Slovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je da namjerava da preuzme austrijsku Addiko banku uz naknadu od 20 eura po akciji.

“NLB trenutno ne posjeduje nijednu akciju Addiko banke i namjerava da stekne značajnu većinsku vlasničku kontrolu nad Addiko bankom, objavljivanje ponude za preuzimanje”, navedeno je u obavještenju NLB banke objavljenom na sajtu Ljubljanske berze.

I NLB i Addiko banka posluju i na tržištu Crne Gore.

NLB je saopštila da je ponuda od 20 eura po akciji veoma atraktivna za sve akcionare i podrazumijeva premiju od 22,15% u poređenju sa šestomjesečnim ponderisanim prosjekom cijene akcija od 16,37 eura.

„Takođe podrazumijeva premiju od 4,99% u poređenju sa tržišnom cijenom na dan 15. maj 2024. godine, posljednjeg dana trgovanja prije nego što je NLB najavila pokretanje ponude za preuzimanje Addiko banke, i premiju od 32,01% u poređenju sa cijenom akcija od 15,15 eura na zatvaranju tržišta 22. marta 2024. godine, posljednjom prije najave Agri Europe Cyprus Limited-a 25. marta 2024. godine da namjerava da podnese djelimičnu ponudu za otkup akcija Addiko banke“, navodi NLB.

Nedavno su kompanije Alta Pay Group i Agri Europe Cyprus Limited podnijele Centralnoj banci Crne Gore (CBCG) zahtjeve za sticanje vlasničkoj udjela u podgoričkoj Addiko banci.

Foto: Shutterstock

U CBCG su „Vijestima“ rekli da su aktuelna dva procesa odlučivanja po zahtjevima za sticanje indirektnog kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Addiko banke Podgorica, kao supsidijara matične banke Addiko AG.

“Prvi zahtjev je podnio potencijalni sticalac Alta Pay Group Beograd sa planiranim učešćem od 29,59 odsto u akcijskom kapitalu banke, dok se drugi zahtjev tiče sticanja od 26,991 odsto učešća od strane potencijalnog sticaoca Agri Europe Cyprus Limited”, kazao je “Vijestima” direktor Direkcije za licenciranje, odobrenja, mjere i ocjenu usklađenosti u Sektoru za kontrolu banaka Nikola Bašanović.

 Alta Pay Group je u vlasništvu Davora Macure, a Agri Europe Cyprus Limited Miodraga Kostića.

Akvizicija bi dovela NLB u Hrvatsku

Predsjednik uprave NLB-a Blaž Brodnjak, rekao je da Addiko banka u bilansnoj sumi u Sloveniji ima udio od oko tri odsto, specijalizovana je za poslovanje sa pojedincima, malim i srednjim preduzećima i pohvalio je njen “sve napredniji“ digitalni poslovni model.

„Vjerujemo da bi ove sposobnosti upotpunile univerzalni bankarski model NLB-a i ubrzale realizaciju naših ambicija, koje smo nedavno otkrili u našoj Strategiji do 2030. godine“, kazao je.

Ocijenio je da bi akvizicija dovela NLB na veoma željeno hrvatsko tržište.

„Addiko bi NLB Grupi obezbijedio veći obim i kapacitet u četiri zemlje u kojima smo prisutni (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Nakon usvajanja eura i ulaska u Šengen, našim domaćim tržištima dodali bismo izuzetno važno tržište susjedne Hrvatske, najveće privrede u domaćoj regiji, most ka svim ostalim našim tržištima i jedino na kojem NLB trenutno nije prisutan“, kaže Brodnjak.