Beograd na vodi – Zatraženi uslovi za gradnju na mjestu glavne autobuske stanice

AKTUELNO Forbes Srbija 24. nov 2023. 13:02
featured image

24. nov 2023. 13:02

Živo je ovih dana na gradilištu Beograda na vodi. Istovremeno se radi na više od 10 zgrada. Gotovo cijelu desnu stranu Savske ulice, posmatrano od Savskog trga ka mostu Gazela zauzele su nove građevine, koje rastu iz dana u dan.

A živo je ovih dana bilo i u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura, sistemu preko kojeg se od 2016. isključivo elektronskim putem pribavljaju različita odobrenja za gradnju.

Prema podacima iz ove baze, u ponedeljak 20. novembra, pokrenuta su dva postupka za dobijanje lokacijskih uslova za izgradnju na 14 građevinskih parcela. Za oba je u sistemu kao investitor navedena firma Beograd na vodi d.o.o.

Lokacijski uslovi traženi su za dva dijela ovog velikog kompleksa – glavnu autobusku stanicu, poznatiju kao BAS, i parcelu koja „udara“ na stari željeznički most i u neposrednom je susjedstvu Beogradskog sajma.

Autobuska stanica

Foto:Dragan Mujan/Nova.rs

Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova za gradnju na mjestu Beogradske autobuske stanice podnijet je 20. novembra i upućen je Sekretarijatu za urbanizam Gradske uprave Grada Beograda.

Postupkom je obuhvaćeno 12 parcela od kojih se na sedam nalazi parking za autobuse u susjedstvu stanice (katastarska opština Savski Venac, parcele 1508/24, 1508/25, 1508/397, 1508/53, 1521, 1522 i 1523).

Ostalih pet pokrivaju prostor stanice. Zahtjev je podnijet za parcelu 462/2, na kojoj se nalazi jedna od zgrada stanice (pored parkinga za autobuse), kao i za parcelu 462/17 koja praktično obuhvata dio između dvije stanične zgrade, gdje se nalaze peroni i prostor kojim saobraćaju autobusi pri ulasku i izlasku sa stanice.

Preostale tri parcele obuhvaćene zahtjevom su 473/4 na kojoj je druga stanična zgrada (koja „gleda“ na Ekonomski fakultet) i dvije male parcele 473/22 i 473/5 pored ove zgrade.

Na sajtu Beograda na vodi može se vidjeti mapa na kojoj su prikazane siluete objekata planiranih na ovom prostoru, ali njih još nema u ponudi nekretnina, i za kupovinu posebnih djelova u tim objektima se ne može registrovati interesovanje.

Primjera radi, za objekat BW Victoria, koji se nalazi odmah pored Savskog mosta i čija izgradnja još nije počela, ipak je moguće iskazati interesovanje.

Beogradski sajam

Foto: Shutterstock

Istog dana, ali nešto ranije, tačnije u 11:43, podnijet je i zahtjev za dobijanje uslova za gradnju na još dvije parcele.

Prva je polukružna parcela 1508/340 kod Kule Beograd, a druga je parcela 1508/376 koja je u susjedstvu Beogradskog sajma.

Riječ je o jednoj od većih parcela, površine 1,5 hektara, u Bari Veneciji, koja se prostire od starog željezničkog mosta do saobraćajnice koja povezuje Bulevar vojvode Mišića i Beogradsku autobusku stanicu odnosno presijeca kompleks Beograda na vodi na dva dijela.

Ono što je značajno jeste da se nalazi u neposrednoj blizini Beogradskog sajma, za koji javnost uveliko spekuliše da će biti sljedeći pravac kojim će se gradnja širiti, a da će to podrazumijevati rušenje svih objekata osim Hale 1.

Na mapi prikazanoj na sajtu Beograda na vodi, na ovom prostoru nema silueta zgrada i ova parcela osjenčena je istom nijansom sive kao i prostori na kojima su sada park u centralnom dijelu kompleksa i park na Savskom trgu, što može da sugeriše da će taj dio biti predviđen za zelenu površinu.

Lokacijski uslovi

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

To praktično znači da se među podacima nalaze informacije o površini parcele, pravilima građenja, dozvoljenoj visini objekta, prostoru koji objekat može da zauzima, kao i informacije važne za priključenje na saobraćajnu i komunalne mreže.

Dobijanje lokacijskih uslova je, suštinski, prvi korak u procesu dobijanja svih odobrenja za gradnju. Na osnovu dobijenih lokacijskih uslova priprema se projekat koji će biti podnijet radi dobijanja građevinske dozvole.

Nakon uspješnog dobijanja građevinske dozvole slijede prijava radova, izgradnja, potom priključenje na infrastrukturu, traženje upotrebne dozvole za objekat i na kraju upis prava svojine.

Rokovi

Zakonom o planiranju i izgradnji rokovi za dobijanje odobrenja za gradnju u Srbiji su značajno skraćeni. Organ koji je primio zahtjev ima pet radnih dana da ga proslijedi imaocima javnih ovlašćenja (najčešće su to javna preduzeća) da investitoru izdaju uslove, ukoliko se oni već ne nalaze u planskom dokumentu odnosno separatu.

Ako je potrebno da ih imalac javnih ovlašćenja ipak dostavi, za to ima rok od 15 dana od prijema zahtjeva. Kada nadležni organ dobije uslove, ima pet dana da izda investitoru lokacijske uslove.

Isto tako, rok za izdavanje građevinske dozvole je pet radnih dana, ukoliko je podnijeti zahtjev potpun.

Imajući sve to u vidu, a posebno izjavu gradonačelnika Beograda u ostavci Aleksandra Šapića, da će do januara saobraćaj biti premješten sa sadašnje autobuske stanice na onu koja je u procesu izgradnje na Novom Beogradu, možda je samo pitanje mjeseci koliko ćemo još moći da gledamo BAS na sadašnjem mjestu.

Ivan Radak, Forbes Srbija