Vrijednost direktnog platnog prometa sa Srbijom pet miliona, sa BiH 68,8 hiljada eura

featured image

13. feb 2024. 10:56

Direktni platni promet između Crne Gore i Srbije, od njegovog uspostavljanja u decembru prošle godine, iznosio je oko pet miliona eura, pokazuju podaci Narodne banke Srbije (NBS).

„Kada je riječ o vrijednosti transakcija koje su realizovane u Međunarodnom kliring sistemu između Crne Gore i Srbije, od 11. decembra 2023. godine, zaključno sa 6. februarom 2024. godine, za 37 radnih dana u sistemu, vrijednost realizovanih transakcija iznosila je 5.099.777,56 eura, pri čemu se uočava trend rasta, iako je mogućnost direktnog platnog prometa nedavno uvedena“, rekli su iz NBS-a za Forbes Crna Gora.

Vrijednost transakcija realizovanih u sistemu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore iznosila je 68.852 eura.

Iz Centralne banke BiH za Forbes su rekli da se radi o četiri transakcije.

Direktni platni promet između Crne Gore i ostalih zemljama regiona prekinut je nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Iako su u septembru 2007. centralne banke Crne Gore, Srbije, BiH potpisale sporazum o međunarodnom kliringu pod pokroviteljstvom NBS promet je uspostavljen samo između Srbije i BiH.

Crna Gora je ostala van ovog sistema plaćanja jer, kako su više puta rekli iz Centralne banke Crne Gore crnogorske poslovne banke nijesu bile zainteresovane  za uspostavljanje direktnog platnog prometa, a plaćanja su obavljana posredstvom stranih korespondentskih banaka.

Nakon što je Universal Capital banka iz Podgorice iskazala interesovanje za učešće u Međunarodnom kliring sistemu između Crne Gore i Srbije, uspostavljen je direktni platni promet sa Srbijom i BiH.

„Prema informacijama koje smo dobili od banke učesnice sa teritorije Crne Gore, omogućavanje direktnog platnog prometa sa Republikom Srbijom imalo je značajan odjek među klijentima, pri čemu interesovanje klijenata za ovakav način plaćanja raste. S obzirom na značaj sistema i prednosti koje on donosi, nadamo se da će u narednom periodu i druge banke iz Crne Gore pokazati interesovanje za priključenje u sistem“, kazali su iz NBS-a.

Foto: NBS

Podsjećaju da je Narodna banka Srbije operator Međunarodnog kliring sistema u devizama, koji omogućava realizaciju transakcija u eurima tokom istog dana u kojem je transakcija inicirana.

„Sistem omogućava i izvršavanje transakcija po značajno povoljnijim uslovima u odnosu na alternativni način izvršavanja transakcija – posredstvom korespondentskih banaka, što zahtijeva i dodatno vrijeme za izvršavanje transakcije i naravno trošak koji će i te banke da naplate, a koji se preliva na građane i privredu. Sistem je omogućio da se ova plaćanja vrše mnogo brže i uz, još jednom ističemo – značajno niže troškove“, rekli su iz NBS-a.

Navode da u sistemu učestvuje 12 banaka sa sjedištem u Srbiji (od ukupno 20 banaka koje posluju u Srbiji), Narodna banka Srbije, 7 banaka koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, a 11. decembra 2023. godine uključila se i prva banka sa teritorije Crne Gore – Universal Capital Bank Podgorica.

„Na ovaj način omogućen je direktan platni promet između Srbije, BiH i Crne Gore, ali su i uključenjem prve banke iz Crne Gore u sistem obezbijeđeni tehnički, pravni i organizacioni preduslovi za lakše uključenje potencijalnih novih učesnika sa teritorije ove države u sistem. Imajući u vidu prednosti koje sistem nudi, kao i da se banka nedavno uključila u sistem i da aktivno radi na promociji servisa, u narednom periodu možemo očekivati dalje povećanje obima plaćanja“, kazali su iz NBS-a.