Monteput traži alternativne koridore brze saobraćajnice kroz Boku, vodiće računa o zaštićenoj zoni

featured image

21. feb 2024. 12:20

Monteput ispituje alternativne koridore brze saobraćajnice od Herceg Novog do Budve, pri čemu će biti detaljno razmotreni ekološki i kulturni aspekti zaštite Bokokotorskog zaliva, rekli su za Forbes Crna Gora iz tog državnog preduzeća.

Monteput je 8. februara raspisao javni poziv za izradu idejnih rješenja za dionicu brze saobraćajnice od Herceg Novog do Budve, prelazak preko Bokokotorskog zaliva.

Svrha izrade tehničke dokumentacije je, kako su objasnili, ispitivanje alternativnih koridora brze saobraćajnice i njenog povezivanja sa ostalim djelovima glavne putne mrežem odnosno projekat treba, na osnovu projektnog zadatka da ponudi rješenja, na osnovu kojih će se donijeti odluke o eventualnoj izgradnji.

Na pitanje Forbesa Crna Gora da li će trasa ići samo obalom bez gradnje mostova preko zaliva, s obzirom na to da je Bokokotorski zaliv pod zaštitom UNESCO, odgovorili su da je u ovoj fazi prerano govoriti o konkretnim detaljima trase brze saobraćajnice, uključujući pitanje gradnje mostova preko Bokokotorskog zaliva.

„Prelazak preko Bokokotorskog zaliva za potrebe izgradnje brze saobraćajnice od Herceg Novog do Budve predstavlja izuzetno važan i kompleksan projekat, posebno imajući u vidu status Bokokotorskog zaliva kao zaštićene UNESCO zone. Odluka o trasiranju saobraćajnice, uključujući pitanje da li će trasa ići samo obalom ili će uključivati gradnju mostova preko zaliva, zavisiće od više ključnih faktora“, naveli su.

Prije svega, kako su kazali, prilikom izrade rješenja projektant treba da detaljno razmotri ekološke i kulturne aspekte zaštite Bokokotorskog zaliva.

„Potrebno je da se sagleda prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora kako bi se očuvala njegova izuzetna univerzalna vrijednost u skladu sa svjetskom baštinom. Svako rješenje mora biti u skladu sa zahtjevima i smjernicama UNESCO-a za očuvanje prirodnih i kulturnih dobara“, rekli su iz Monteputa. 

Drugo, kako navode, tehnička izvodljivost i ekonomska opravdanost, takođe igraju ključnu ulogu u odabiru trase, a kao treće, važno je razmotriti potencijalne turističke i ekonomske koristi koje projekat može donijeti. 

„Kao što smo naveli, ova dokumentacija bi trebalo da posluži kao osnov za konačno opredjeljenje položaja ovog koridora u Predlogu Prostornog plana Crne Gore, kao i za buduće odluke Vlade Crne Gore za dalji plan ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu“, kazali su iz Monteputa.

U javnom pozivu je navedeno da je početak brze saobraćajnice u zoni Debelog brijega, zatim preko zaleđa Herceg Novog dolazi do Tivta ili Kotora i vezuje se na dionicu čiji je koridor jedinstven od zone Bratešiča ka Budvi.

Procijenjena vrijednost te javne nabavke iznosi 150.000 eura.

Ponude se podnose do 21. marta do 12 sati, kada će biti i otvorene, piše u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač  odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.