Elektronska trgovina u regionu pokazuje obećavajući rast i potencijal

featured image

5. feb 2024. 12:31

„E-commerce tržište u Srbiji, kao i na cijelom regionu Balkana, u posljednjih nekoliko godina je doživjelo značajan rast i razvoj. Ovo je posljedica nekoliko faktora, kao što su povećana dostupnost interneta, što je osnovni preduslov za razvoj e-commerce tržišta, digitalna transformacija društva i kompanija, pa su čak i mala i srednja preduzeća prepoznala važnost onlajn prisustva. Takođe, tu je razvoj infrastrukture za e-commerce, prvenstveno u poboljšanju logističkih usluga, platnih sistema i sigurnosti transakcija, ali i podrška startapima i inovacijama, sa posebnim fokusom na tehnološke inovacije“.

Milan Gospić, direktor kompanije Majkrosoft (Microsoft) Srbija i član Upravnog odbora eCommerce Asocijacije Srbije, u intervjuu za Forbes Srbija, ovako opisuje trenutno stanje na tržištu elektronske trgovine u Srbiji.

Za dva dana, eCommerce Asocijacija dodijeliće HotSpot eCommerce nagrade za više od 20 pojedinaca i kompanija koji su donijeli novu vrijednost na tržište onlajn prodaje u Srbiji, pomogli da se potrošači više okrenu modernim načinima kupovine i trgovcima da unaprijede svoj biznis otvaranjem novih kanala prodaje u digitalnom svijetu.

Dio odgovornosti za razvoj e-commerce tržišta u Srbiji leži i na resornim institucijama, a Gospić navodi da postoji napredak i u pravnom okviru koji reguliše e-commerce, „mada još postoji prostor za poboljšanja, posebno u pogledu zaštite potrošača i regulative vezane za prekograničnu trgovinu“.

Gdje su trenutno Srbija i region u elektronskoj trgovini u odnosu na razvijena tržišta?

U odnosu na razvijena tržišta, e-commerce tržište u Srbiji i regionu još zaostaje po nekoliko aspekata. To su prije svega penetracija e-commerce-a. Iako rastući, udio e-commerce-a u ukupnoj maloprodaji je još znatno niži u odnosu na razvijena tržišta.

Kada govorimo o tehnološkoj infrastrukturi, treba reći da se napredne tehnologije kao što su vještačka inteligencija, upotreba Cloud-a i automatizacija se sporije usvajaju.

I na kraju, zaštita potrošača i povjerenje u onlajn kupovinu su područja koja zahtijevaju dodatna unapređenja.

Ukupno gledano, e-commerce tržište u Srbiji i regionu pokazuje obećavajući rast i potencijal, ali još postoji znatan prostor za razvoj, posebno u smislu tehnološke inovacije, regulative i usklađivanja sa globalnim trendovima.

Kako će napredak tehnologije menjati e-commerce i navike potrošača, trgovaca i platformi u narednih pet godina?

Napredak tehnologije će imati značajan uticaj na e-commerce i navike svih uključenih strana – potrošača, trgovaca i platformi. U narednih pet godina, možemo očekivati nekoliko ključnih trendova i promjena.

Doći će do veće personalizacije kupovine. Tehnologije poput vještačke inteligencije (AI) i mašinskog učenja omogućiće bolje razumijevanje preferencija i ponašanja potrošača. Ovo će dovesti do personalizovanih preporuka, marketinških kampanja i korisničkih iskustava koja će biti sve preciznija i relevantnija za svakog pojedinačnog kupca.

Doći će i do daljeg razvoj mobilnog e-commerce-a. S obzirom na sve veći broj korisnika koji kupuju putem mobilnih uređaja, fokus će biti na optimizaciji mobilnih aplikacija i web stranica za e-commerce, kao i na integraciji sa društvenim mrežama.

Korišćenje proširene (AR) i virtualne stvarnosti (VR) će omogućiti potrošačima da „probaju“ proizvode prije kupovine, što je posebno korisno u modnoj industriji, dekoraciji doma, itd. Ovo će pomoći u smanjenju neizvesnosti prilikom onlajn kupovine.

Automatizacija i robotika u logistici će poboljšati efikasnost i brzinu isporuke, smanjujući troškove i vrijeme dostave.

Doći će i do povećanja sigurnosti i privatnosti. Sa sve većim brojem transakcija, sigurnost i zaštita podataka su ključni.

Očekujem i da ćemo imati i napredne pretrage, kao što je interakcija sa potrošačima putem glasovnih asistenata, pretraživanje slikom i videom, gdje će ponovo vještačka inteligencija imati ključnu ulogu.

I na kraju, Big Data i analitika će omogućiti bolje razumijevanje tržišta, ponašanja potrošača i efikasnosti poslovanja, što će pomoći u donošenju informisanih odluka.

U svjetlu ovih trendova, trgovci, potrošači i e-commerce platforme će morati da prilagođavaju i inoviraju kako bi ostali relevantni i konkurentni na brzo promjenljivom tržištu.

Koje su to stvari oko kojih bi trebalo da budemo oprezni kada je riječ o upotrebi vještačke inteligencije u elektronskoj trgovini?

Vještačka inteligencija donosi brojne pozitivne promjene na e-commerce tržištu, ali takođe postoji nekoliko područja koja zahtijevaju oprez i pažnju.

Neke pozitivne strane AI u unapređenju e-commerce tržišta sam već naveo, a to su personalizacija, automatizacija, efikasnost u upravljanju i operativnim poslovima, prevencija prevara itd. Upotreba AI će svakome od nas pojednostaviti procese i omogućiti efikasniji rad, ali će AI povećati i kreativnost.

S druge strane, postoje aspekti oko kojih bi trebalo da budemo oprezni.

Privatnost podataka je jedna od njih, jer sa sve većim korišćenjem podataka korisnika, postoji zabrinutost oko privatnosti i sigurnosti tih podataka. Važno je osigurati da se podaci koriste etički i uz odgovarajuće mjere zaštite.

Pristrasnost i diskriminacija su drugi izazov. AI sistemi se oslanjaju na podatke na kojima su trenirani. Ako ti podaci sadrže pristrasnosti, AI može proizvesti pristrasne rezultate, što može dovesti do diskriminacije. Zato je bitno koristiti provjerene AI sisteme od kompanije koje posvećuju pažnju odgovornoj upotrebi vještačke inteligencije.

Zavisnost o tehnologiji je takođe oblast oko koje treba biti oprezan, jer prevelika zavisnost o AI može dovesti do toga da trgovci gube kontakt sa svojim kupcima, zanemarujući ljudski aspekt poslovanja.

Takođe, automatizacija može dovesti do gubitka radnih mjesta, posebno u oblastima poput korisničke podrške i logistike. Zato je bitno digitalnu transformaciju posmatrati kao sveobuhvatan projekat koji podrazumijeva konstantnu obuku zaposlenih.

I tu su sigurnosni rizici, koji i danas postoje, a kako AI sistemi postaju sve složeniji, takođe postaju i potencijalne mete za dodatne sajber napade.

U svjetlu ovih pozitivnih aspekata i izazova, važno je da trgovci i e-commerce platforme usvoje odgovoran pristup prema korišćenju AI, vodeći računa o etičkim, pravnim i društvenim implikacijama, kako bi maksimizirali koristi i minimizirali rizike.

Foto: Microsoft Srbija

Ima li Srbija startape i inovatore u oblasti elektronske trgovine i šta je potrebno da ih ima više?

Srbija ima nekoliko uspješnih startapa i inovatora u oblasti e-commerce-a, što pokazuje rastući interes i potencijal u ovoj oblasti. Neki od njih su razvili inovativna rješenja i platforme koje su prepoznate i van zemlje. Primjeri uključuju platforme za onlajn prodaju, finansijske tehnologije (fintech), softverska rješenja za upravljanje e-commerce poslovanjem, i slično.

Da bi Srbija imala više startapa i inovatora u oblasti e-commerce-a, nekoliko faktora je ključno. To su kontinuirana podrška inovacijama i preduzetništvu, bolji pristup finansiranju i obrazovanje i razvoj veština sa fokusom na STEM obrazovanju (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika), kao i podsticanje razvoja vještina koje su ključne za e-commerce, kao što je digitalni marketing.

Potrebno je unapređenje regulatornog okruženja, obezbjeđivanje tehnološke infrastrukture uz pružanje pristupa savremenoj tehnološkoj infrastrukturi, uključujući brzi internet, cloud usluge i napredne tehnološke platforme. Izdvojio bih i povezivanje sa industrijom – jačanje veza između startapa i većih, etabliranih kompanija, što može dovesti do partnerstava, klijentskih odnosa ili čak akvizicija.

S obzirom na ove faktore, Srbija ima potencijal da postane značajan igrač u oblasti e-commerce inovacija na regionalnoj sceni.

Kako Hotspot Awards mogu doprinijeti razvoju poslovanja u regionu?

Kao član Upravnog odbora eCommerce Asocijacije Srbija, koja je osnivač i organizator, smatram da HotSpot Awards značajno doprinose razvoju e-commerce poslovanja u regionu kroz više aspekata.

To su promocija inovacija i izvrsnosti, naglašavanjem najboljih praksi, uspješnih strategija i inovativnih rješenja, ove nagrade mogu inspirisati druge kompanije da prate slične puteve uspjeha.

HotSpot nagrade dobitnicima donose veću vidljivost i priznanje u industriji, što može pomoći u privlačenju novih klijenata, partnerstava i investicija.

Doprinosi i stvaranju mreže i zajedništva jer pruža platformu za umrežavanje između različitih aktera u e-commerce ekosistemu, uključujući startape, investitore, veterane industrije i nove igrače.

Važan doprinos su i razmjena znanja i iskustava, kao i podizanje standarda potrošačkog iskustva, naglašavanjem kompanija koje pružaju izuzetno potrošačko iskustvo. Time Hotspot Awards podstiče druge kompanije da se fokusiraju na zadovoljstvo i vjernost svojih kupaca.

Ukupno gledano, eCommerce Asocijacija Srbije i Hotspot Awards služe kao katalizator za rast i razvoj e-commerce industrije u regionu, jer pružaju jedinstvenu platformu za učenje, umrežavanje i priznanje najboljih praksi među ključnim igračima u ovom sektoru.

Ivan Radak, urednik Forbes Srbija