Prihodi auto kuća u Crnoj Gori premašili 200 miliona eura, profit 17 miliona

BIZNIS Forbes Crna Gora 12. apr 2024. 16:16
featured image

12. apr 2024. 16:16

Najveće crnogorske auto kuće, njih deset, koje se bave prodajom automobila, prošle godine su ostvarile prihod od ukupno 242 miliona eura. 

Sve autokuće su imale profit na kraju 2023. godine. Profit najvećih deset iznosio je ukupno 17,4 miliona eura, pokazuje analiza Bankara.

Najveći prihod imala je kompanija VCAG koja je generalni zastupnik marke Volvo, od 38,4 miliona eura. Kompanija je ujedno imala i najveći profit od posmatranih deset, 5,77 miliona eura.

Raspored kompanija po prihodu i profitu izgleda ovako:

AUTO KUĆAPRIHODDOBIT
VCAG38,4 miliona5,77 miliona
KIA MOTORS33,82 miliona208,47 hiljada
ROKŠPED AUTO CENTAR24,76 miliona496,5 hiljada
ALLIANCE23 miliona1,3 miliona
OSMANAGIĆ19,79 miliona1,67 miliona
EFEL MOTORS19,3 miliona766 hiljada
LJETOPIS AUTOMOTIVE15,54 miliona1,59 miliona
AUTO ČAČAK13,9 miliona2,07 miliona
PROKOM11,53 miliona922,8 hiljada
VOLI MOTORS11,16 miliona977,8 hiljada
BEN-KOV9,05 miliona774,4 hiljade
JADRAN AUTO6,35 miliona485,58 hiljada
EFEL TRAVEL6,17 miliona148,74 hiljada
PEGASUS5,82 miliona180 hiljada
DEWACO M 3,37 miliona15,4 hiljade

Prihod VCAG-a od 38,4 miliona eura, dva odsto je manje u odnosu na godinu ranije, dok je profit od 5,77 miliona veći 118 odsto u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su 31,6 miliona eura, što je pad od 13 odsto u odnosu na 2022. godinu kada su rashodi bili 36 miliona eura.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 4,63 miliona eura.

Kompanija zapošljava dva radnika.

KIA Motors je prošle godine imala prihod od 33,82 miliona eura i ostvarila rast od 139 posto u odnosu na godinu ranije. Profit kompanije od 208,47 hiljada eura veći je 27 procenta u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi kompanije iznosili su 33,59 miliona eura što je rast od 141 odsto u odnosu na 2022. godinu.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 253,56 miliona eura.

U kompaniji su 2023. bila zaposlena dva radnika.

Rokšped auto centar (Volkswagen SEAT, Audi, Cupra) prošle godine je ostvario prihod od 24,76 miliona eura i što je 53 odsto više u odnosu na godinu ranije kada su prihodi iznosili 16,13  miliona eura. Kompanija je ostvarila profit od 496,5 hiljada eura što je pad od 17 posto u odnosu na 2022. godinu kada je kompanija ostvarila 597,6 hiljada eura dobiti.

Foto: Rokšped

Rashodi kompanije iznosili su 24,14 miliona eura što je rast od 55 odsto u odnosu na 2022. godinu kada su rashodi iznosili 15,53 miliona eura.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,5 miliona eura.

Kompanija zapošljava 50 radnika.

Alliance (Renault, Dacia, Nissan) je prošle godine imao prihod od 23 miliona eura, za četvrtinu veći u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 1,3 miliona eura što je rast od 154 procenta u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su 21,68 miliona eura što je rast od 22 odsto u odnosu na 2022. godinu.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,04 miliona eura.

Kompanija zapošljava 78 radnika.

Kompanija Osmanagić  (Opel, Volvo, Isuzu) prošle godine je imala prihod od 19,79 miliona eura, što je 57 odsto više u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 1,67 miliona eura što je rast od 67 odsto u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su 17,88 miliona eura što je rast od 54 odsto u odnosu na 2022. godinu kada su rashodi iznosili 11,58 miliona eura.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 2,2 miliona eura.

Kompanija zapošljava 39 radnika.

Efel Motors (Toyota, Citroen, Yamaha): Kompanija je prošle godine ostvarila prihod od 19,3 miliona eura i što je 20 odsto više u odnosu na godinu ranije kada su prihodi iznosili 16 miliona eura. Kompanija je ostvarila profit od 766 hiljada eura što je rast od 35 posto u odnosu na 2022. godinu kada je kompanija ostvarila 567 hiljada eura dobiti.

Rashodi kompanije iznosili su 18,44 miliona eura što je rast od 20 odsto u odnosu na 2022. godinu kada su rashodi iznosili 15,36 miliona eura.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,83 miliona eura.

Kompanija zapošljava 54 radnika.

Lletopis automotive (Mercedes-Benz): Kompanija je prošle godine prihodovala 15,54 miliona eura što je pad od pet posto u odnosu na godinu ranije kada su prihodi iznosili 16,22 miliona eura. Kompanija je ostvarila profit od 1,59 miliona eura što je pad od 16 procenta u odnosu na 2022. godinu kada je kompanija ostvarila 1,89 miliona eura dobiti.

Foto: Ljetopis automotive

Rashodi kompanije iznosili su 13,72 miliona eura što je pad od tri odsto u odnosu na 2022. godinu kada su rashodi iznosili 14 miliona eura.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 2,05 miliona eura.

Kompanija zapošljava 35 radnika.

Kompaija Auto Čačak (Škoda) je prošle godine ostvarila prihod od 13,9 miliona eura, što je 29 odsto više u odnosu na godinu ranije kada su prihodi iznosili 10,77 miliona eura. Kompanija je ostvarila profit od 2,07 miliona što je rast od 104 posto u odnosu na 2022. godinu, piše Bankar.

Rashodi kompanije iznosili su 11,5 miliona eura što je rast od 19 odsto u odnosu na 2022. godinu.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 2,77  miliona eura.

Kompanija zapošljava 21. radnika.

Prokom (Peugeot, Mitsubishi, Suzuki) je prošle godine imao prihod od 11,53 miliona eura, što je 16 odsto više u odnosu na godinu ranije, dok je profit od 922,84 hiljade eura, 33 odsto veći.

Rashodi kompanije iznosili su 10,49 miliona eura što je rast od 15 odsto u odnosu na 2022. godinu.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,21 miliona eura.

Kompanija zapošljava 18 radnika.

Voli motors (BMW, Mini) je prošle godine imao prihod od 11,16 miliona eura, 72 odsto više u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 977,8 hiljada eura što je rast od 168 posto u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su nešto preko 10 miliona eura što je rast od 65 odsto u odnosu na 2022.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,27 miliona eura.

Kompanija zapošljava 18 radnika.

Kompanija BEN-KOV (IVECO) je prošle godine ostvarila prihod od 9,05 miliona eura i što je 91 odsto više u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 774,4 hiljade eura što je rast od 192 posto u odnosu na 2022. .

Rashodi kompanije iznosili su 8,17 miliona (rast od 84 odsto), a EBITDA 978,2 hiljada eura.

Kompanija zapošljava 14 radnika.

Jadran auto (Hyundai, MG, Chery) je prošle godine imao prihod od 6,35 miliona eura,  45 odsto više u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 485,58 hiljada eura, 44 odsto više u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su nešto preko 5,81 miliona eura (rast od 44 odsto), a EBITDA 713,61 hiljada eura.

Kompanija zapošljava 9 radnika.

Efel Travel (Mazda, Ford) je prošle godine ostvarila prihod od 6,17 miliona eura, 37 odsto više u odnosu na godinu ranije, dok je profit od 148,74 hiljada eura smanjen 37 odsto.

Rashodi kompanije iznosili su 17,88 miliona eura što je rast od 54 odsto u odnosu na 2022.

EBITDA za 2023. godinu iznosi 496,78 hiljada eura.

Kompanija zapošljava 19 radnika.

Pegasus (Ford) je prošle godine imao prihod od 5,82 miliona eura što je rast od 96 odsto u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 180 hiljada eura, 150 posto veći u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su 5,62 miliona eura (rast od 96 odsto), a EBITDA 633,9 hiljada eura.

Kompanija zapošljava 29 radnika.

Dewaco M (MAN Truck & Bus) je prošle godine ostvarila prihod od 3,37 miliona eura što je pet odsto manje u odnosu na godinu ranije. Kompanija je ostvarila profit od 17,3 hiljade eura, što je rast od 12 posto u odnosu na 2022.

Rashodi kompanije iznosili su 3,35 miliona eura (rast pet odsto), a EBITDA 713,61 hiljada eura.

Kompanija zapošljava 8 radnika.