Norveški naftni fond trenutno ima ulaganja u tri hrvatske kompanije

BIZNIS Forbes Hrvatska 18. feb 2024. 19:47
featured image

18. feb 2024. 19:47

Norveški naftni fond, jedan od najvećih i najpoznatijih penzijskih fondova u svijetu, već godinama ulaže i na hrvatskom tržištu kapitala. Doduše, ne radi se o velikim ulaganjima. Tek nekoliko dionica ukupne vrijednosti dvadesetak miliona dolara. Ali je zanimljivo da se na radaru tog fonda nalaze i hrvatske dionice.

Nakon što su krajem šezdesetih godina prošlog vijeka u Norveškoj otkrivene velike količine nafte došlo je do snažnog rasta njihove ekonomije. Ali, od samog početka Norvežani su znali da taj novac, koji je odjednom počeo pristizati, moraju trošiti vrlo oprezno. Stoga je 1990. njihov parlament donio zakone koji su omogućili uspostavljanje državnog fonda u koji su usmjeravani prihodi od nafte.

Veći dio vrijednosti fonda je zarada od ulaganja

Fond sada ima imovinu od oko 1.500 milijardi dolara. Važno je reći da je manje od polovine vrijednosti fonda nastalo uplatama prihoda od nafte – veći dio zarađen je ulaganjem. Fond ulaže isključivo na strana tržišta, u dionice, obveznice, nekretnine i infrastrukturu obnovljivih izvora energije.

U strukturi ulaganja, dominiraju dionice. Oko 70 posto imovine fonda, odnosno oko 1.100 milijardi dolara uloženo je u dionice oko devet hiljada kompanija u 65 zemalja svijeta. Što se tiče hrvatskog tržišta, podaci pokazuju da su neko manje ulaganje, od 1,9 miliona dolara imali još 2007. godine. 

Nakon toga, povlače se s hrvatskog tržišta na četiri godine, sve do 2012. kada se pojavljuje iznos od 4,8 miliona dolara. Prema posljednjih podacima, za 2023. godinu vidljiva su ulaganja u četiri dionice, ukupno vrijedna oko 20,6 miliona dolara.

U portfelju Adris, Atlantic i Valamar

Već više godina Fond je prisutan u Adris Grupi, gdje imaju 0,85 posto vlasništva, što je prema njihovom izvještaju vrijedno oko 8,7 miliona dolara. Prisutni su i u Atlantic Grupi, gdje imaju 0,75 posto vlasništva, što vrijedi oko 6,2 miliona dolara. 

Prisutni su u turističkom sektoru. Konkretno, imaju 0,86 posto dionica turističke kompanije Valamar, što vrijedi oko 5,6 milijuna dolara. Na popisu ulaganja je i Dalekovod, ali radi se o simboličnom iznosu od oko hiljadu dolara.

Oko 27 posto fonda uloženo je u obveznice. U portfelju imaju oko 1.400 različitih obveznica iz 46 zemalja svijeta. Ukupna vrijednost obvezničkog dijela portfelja iznosi oko 420 milijardi dolara.  Ulažu, naravno i u nekretnine. Nekretninski portfelj vrijedan im je oko 30 milijardi dolara. Imaju gotovo 900 nekretnina u 14 zemalja svijeta. Na ovom popisu nema Hrvatske.

Realni neto prinos fonda, posmatrano od 1998. godine, iznosio je 3,72 posto godišnje.