Ministar traži da energetske kompanije smanje menadžerske apanaže i troškove putovanja

BIZNIS Forbes Crna Gora 9. jul 2024. 22:37
featured image

9. jul 2024. 22:37

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović naložio je kompanijama iz energetskog sektora da smanje troškove korišćenja službenih vozila, putovanja, reprezentacija, kao i stimulanse za članove menadžmenta.

Iz Ministarstva rudarstva i energetike saopšteno je da je Mujović dao nalog da ovi troškovi, koji značajno opterećuju budžet, moraju biti svedeni na racionalnu mjeru, te da o mjerama uštede po ovim stavkama blagovremeno obavijeste Ministarstvo energetike i rudarstva.

Mujović je danas, na njegov zahtjev, održao kolegijum sa izvršnim direktorima i predsjednicima odbora direktora kompanija koji su u nadležnosti ovog resora, tokom kojeg je dao precizna zaduženja kompanijama iz energetskog sektora u cilju pripreme za 2025. godinu. 

„Konkretnim aktivnostima je zadužio Odbore direktora iz EPCG (Elektroprivreda Crne Gore) grupe da donesu obavezujući zaključak vezan za korišćenje službenih vozila, troškova putovanja, reprezentacija i stimulansa u cilju ostvarivanja ušteda, kao i da redovno dostavljaju izvještaje o realizaciji biznis planova te da Ministarstvo blagovremeno obavijeste o eventualnim problemima u realizaciji“ istih“, naveli su iz Ministarstva.

Mujović je imao posebno zaduženje za Solar gradnju, članicu EPCG grupe, da angažuju sve ekipe u punom kapacitetu da za vrijeme ljetnje turističke sezone završe aktivnosti ugradnje FNS za centralni i sjeverni region, kako bi južni dio bio odrađen nakon ljetnje turističke sezone. 

Na kolegijumu je razmatrana dinamika i stepen realizacije prethodno utvrđenih i dostavljenih biznis planova sa osvrtom na stepen realizacije u odnosu na prethodne dvije godine, kao i mjere racionalizacije resursa čije korišćenje je na teret budžeta privrednih subjekata.