Luka Kotor preuzela usluge lučke pilotaže, stavljena tačka na višegodišnji problem

BIZNIS Forbes Crna Gora 23. maj 2024. 14:52
featured image

23. maj 2024. 14:52

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) i Luka Kotor potpisali su danas aneks Ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji podrazumijeva da državno preduzeće preuzme usluge lučke pilotaže.

Ugovor su potpisali v.d. direktora UPSUL-a Haris Husić i predsjednica Odbora direktora Luke Kotor Ljiljana Popović Moškov.

Direktor UPSUL-a Haris Husić kazao je da je ovu oblast bilo nužno urediti što prije, kako ne bi bila ugrožena sigurnost plovidbe, posebno u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

“Ovo je velika stvar za državu. Po osnovu ovog ugovora država će godišnje prihodovati više od million eura. Fiksna koncesiona naknada koja je do sada bila 250 hiljada eura, sada iznosi 900 hiljada eura, plus varijabilna koncesiona naknada. To je značajan iskorak, jer će se povećati sigurnost plovidbe, kao i prihodi države i kotorske opštine”, kazao je Husić.

Foto: Luka Kotor

Aneks Ugovora o prvenstvenoj koncesiji pored pilotaže rješava i pitanje sidrišta u Dobroti koje će biti izmješteno na drugu lokaciju.

Aneks je takođe regulisao plaćanje koncesionih naknada za period pandemije korona virusa, kada je uslijed zabrana bilo onemogućeno redovno poslovanje koncesionara Luka Kotor.

„Takođe, zbog zabrane uplovljavanja brodova, određene investicione obaveze su morale biti odložene u odnosu na prvobitni plan. Inovirano poglavlje 8. Poslovnog plana – investicioni program za period koncesije je sastavni dio Aneksa“, saopšteno je iz Luke.

Ugovor između UPSUL-a i Luke Kotor potpisan je na osnovu zaključka Vlade, koja dala saglasnost da Luka Kotor preuzme lučku pilotažu na osnovu Ugovora o prvenstvenoj koncesiji.

Vlada je zaključak donijela u aprilu ove godine u kojm je navela da je data saglasnopst na zaključenje aneksa „jer je uzeto u obzir da turistička sezona ubrzo počinje, da se svakim danom povećava broj uplovljenja trgovačku luku Kotor a cijeneći nesporan javni interes u pogledu obezbjeđivanja zakonitog pružanja lučke usluge – lučke pilotaže na bezbjedan i siguran način“.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je tada da je ova izmjena ugovora odgovor na dugogodišnje probleme u vezi sa lučkom pilotažom koju su na nelegalan način obavljala pojedina pravna lica čime je uzrokovana finansijska šteta za državni budžet.

Zbog milionski vrijednog posla pilotaže brodova, odnosno bezbjednog uvođenja i izvođenja brodova iz luke, već nekoliko godina se vode sudski sporovi između državnog preduzeća Luka Kotor i privatne firme.