Dajners prodat firmi iz Leštana: Novi vlasnik šalje izvršitelje

BIZNIS Forbes Srbija 13. feb 2024. 13:27
featured image

13. feb 2024. 13:27

Redakciji Forbesa Srbija obratila se Beograđanka Lj. C. čiji suprug je prije više od decenije bio jedan od desetina hiljada korisnika Dajners (Diners) kreditne kartice. Na njihovu adresu, prošlog mjeseca stiglo je rješenje o izvršenju od Prvog osnovnog suda u Beogradu, iz decembra 2014. godine.

Prema tom rješenju, zbog duga iz septembra te godine od 34.519 dinara, javni izvršitelj ih obavještava da će dug naplatiti obustavljanjem dijela penzije dužnika, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

LJ.C. kaže da njen suprug jeste koristio Dajners karticu, ali se ne sjeća da li je i kada dug napravljen. Pita se i zbog čega je rješenje o izvršenju donijeto prije gotovo 10 godina na njihovu adresu stiglo tek sada, odnosno zbog čega još tada nisu obaviješteni da imaju dug po kartici, jer bi tako izbjegli plaćanje kamate.

Odgovor na ovo pitanje mogao bi se naći u činjenici da je Dajners u međuvremenu promijenio vlasnika, pošto je ovo preduzeće, koje se od 2017. godine nalazilo u stečaju, prošle jeseni kupila firma Office Trend iz Leštana. Novi vlasnik je, očigledno, riješen da naplati zaostala potraživanja iz ranijih godina, koja su iz nekog razloga, ostala nenaplaćena.

Afera Dajners i stečaj

Privredni sud pokrenuo je juna 2017. stečaj u ovoj kompaniji, jer je utvrđeno da je franšiza Dajnersa u Srbiji prezadužena i da joj prijeti potpuna nesposobnost plaćanja. Račun firme je prethodno bio u neprekidnoj blokadi više od mjesec dana, i to zbog iznosa od 624,1 milion dinara. Gubitak Dajnersa bio je iznad visine kapitala, a imovina je vrijedjela manje nego njegove obaveze, utvrdio je tada nadležni sud.

Zahtjev za pokretanje stečaja stigao je iz samog Dajnersa, a kao razlog navedena je velika zaduženost. Novi vlasnik, Erste Card Club iz Hrvatske koji je u martu 2017. godine postao vlasnik 100 odsto kapitala Dajnersa saopštio je tom prilikom da je, nakon što su kupili firmu i preuzeli vlasništvo, utvrđeno da postoje nepravilnosti u poslovanju u koje nisu bili upućeni i koje im nisu bile predočene u postupku kupoprodaje.

“Dugovanja veća od 3,5 miliona eura rezultat su višegodišnjih zloupotreba prikrivanih netačnim finansijskim izvještajima. Erste Kard klab (Erste Card Club) preuzeo je Dajners ne znajući istinu o finansijskom stanju kompanije. Naknadno su utvrđene nepravilnosti, koje su sada predmet provjere. Nepravilnosti u finansijskim izvještajima odnose se na utajene obaveze Dajnersa prema povjeriocima, kao i na neispravno prikazivanje potraživanja od klijenata. Posljedično, podnijete su krivične prijave protiv bivših čelnih ljudi društva Dajners klub internešnal Beograd“, saopštio je tada vlasnik Dajnersa Erste kard klub.

Krivične prijave su podnijete najpre protiv Obrada Sikimića, prvog čovjeka beogradskog Dajnersa, odnosno vlasnika kompanije SKB Capital registrovane u Luksemburgu. Ta firma bila je vlasnik 100 odsto kapitala domaćeg pravnog lica Dajners klub Internešnal.

Privredno društvo Dajners je tek 2016. godine dobilo dozvolu Narodne banke za pružanje platnih usluga, iako se ovim poslom bavilo godinama prije toga, a kartice ove kompanije bile su preteča kreditnih kartica na srpskom finansijskom tržištu. Istovremeno su bile i tražena roba i među prodavcima koji su robu i usluge prodavali na rate vlasnicima Dajners kartice, kao i među korisnicima bilo da su to firme ili fizička lica učlanjena u Dajners klub što je bio preduslov za posjedovanje ove, tada, prestižne kartice.

Kada je u javnost dospjela informacija da Dajners ne posluje toliko uspješno kako se to predstavljalo, trgovinske radnje su naprasno prestale da primaju njegove kartice kao sredstvo plaćanja. Tih dana Narodna banka je saopštila kako je Dajners klub internešnel dugi niz godina poslovao bez ovlašćenja i nadzora centralne banke, isključivo registrovan kao privredno društvo i da su na vrijeme upozoravali na činjenicu da oni izdaju kartice i daju pozajmice mimo zakona, jer je taj posao u isključivoj nadležnosti poslovnih banaka.

Mediji su tih godina izvještavali da je Dajners ovaj posao obavljao uz prećutnu saglasnost Ministarstva finansija, a situacija se promijenila tek nakon što je 2015. godine promijenjen zakon, a oni po novim propisima bili u obavezi da od centralne banke dobiju dozvolu za obavljanje platnih usluga.

Foto: Shutterstock

Hapšenje vlasnika

Obrad Sikimić je zajedno sa nekolicinom svojih saradnika u Dajnersu, decembra 2018. godine uhapšen, zbog sumnje da je oštetio kupca preduzeća Erste kard klub iz Zagreba za nešto više od 20 miliona eura, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 4,5 miliona eura.

MUP je tada saopštio da su direktor i zaposleni u Dajnersu lišeni slobode jer postoji sumnja da su izvršili krivično djelo zloupotrebe položaja tako što su tokom 2015. i 2016. godine vršili promjene u finansijskim izvještajima kako bi rezultat preduzeća prikazali pozitivnim.

„Oni su, sumnja se, u postupku pregovora sa ovlašćenim predstavnicima Erste kard kluba dostavili lažno sačinjene finansijske izvještaje preduzeću iz Zagreba koje je na osnovu njih izvršilo pogrešnu procjenu vrijednosti kapitala i donijelo odluku o kupovini udjela u Dajnersu“, pisalo je u saopštenju MUP-a u kojem stoji i da su u posljednjem finansijskom izvještaju obaveze kompanije umanjili za sedam miliona eura, a potraživanja su bila uvećana za 12,5 miliona eura.

Sikimiću i dijelu njegovih saradnika je tom prilikom određen jednomjesečni pritvor, dok su neki od osumnjičenih za saučesništvo pušteni da se brane sa slobode.

Prema saznanjima Forbes Srbija, Tužilaštvo za organizovani kriminal je decembra 2019. godine podiglo optužnicu protiv Obrada Sikimića i tri njegova saradnika u Dajnersu, ali se Viši sud proglasio nenadležnim i predmet je predat Prvom osnovnom sudu na dalje postupanje.

U Prvom osnovnom sudu za Forbes Srbija potvrđuju da je predmet u nadležnosti tog suda, pošto je djelo za koje se Sikimić i njegovi saradnici terete prekvalifikovano iz zloupotrebe položaja u prevaru, te da je u toku postupak ispitivanja svjedoka koji je zakazan za kraj februara ove godine.

Četiri okrivljene osobe, uključujući i Sikimića, brane se sa slobode, rečeno nam je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Optužnica je podignuta 2019. a ispitivanje svjedoka desiće se krajem februara ove godine

Prodaja Dajnersa iz stečaja

Dajners klub je prodat septembra prošle godine, kao pravno lice preduzeću Office Trend koje se bavi uvozom kancelarijskog materijala. Prodaja pravnog lica je jedan od zakonom propisanih načina za prodaju preduzeća koja su u postupku stečaja.

Tokom šest godina stečajnog postupka Dajnersa stečajni upravnik uspio je da na licitacijama proda najveći dio imovine ovog preduzeća, ali su dvije organizovane licitacije da bi se Dajners prodao kao pravno lice, završene neuspjehom.

Licitacije su organizovane u septembru 2022. godine kada je početna cijena bila 117,4 miliona dinara, dok je procijenjena vrijednost bila 234,7 miliona dinara. Imovinu stečajnog dužnika koja je predmet prodaje, pisalo je u oglasu, čini portfolio potraživanja iz poslovanja, poljoprivredno zemljište u Loznici, kao i zalihe komisione robe i namještaja.

Na licitaciji organizovanoj dva mjeseca kasnije, početna cijena bila je 82,2 miliona dinara, a procijenjena vrijednost Dajnersa 164,3 miliona dinara, ali je i ovaj pokušaj prodaje završen neuspješno.

Potencijalni kupci, prema riječima stečajnog upravnika, jesu otkupljivali dokumentaciju, ali nisu ni u jednom od dva pokušaja uplatili neophodni depozit za učešće na licitaciji.

Zbog toga je, a na zahtjev Odbora povjerilaca, preduzeće Dajners klub internešenal septembra 2023. godine direktnom pogodbom prodato beogradskoj firmi Office Trend.

U Rješenju se konstatuje prodaja Dajnersa, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica sklopljenog juna 2023. Office trend platio je Dajners 69,17 miliona dinara i prema navodima iz ovog rešenja kupoprodajnu cijenu je isplatio u cjelosti.

Ovim rješenjem obustavljen je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Dajners klub internešenal, a nastavlja se postupak stečaja nad dužnikom stečajne mase.

„Za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka, ni stečajni dužnik, ni njegov kupac ne odgovaraju povjeriocima“, piše u pomenutom dokumentu.

Drugim riječima, kupac preduzeća Dajners kupio je svu njegovu imovinu, ali ne i dugovanja prema povjeriocima koji će i nadalje biti namirivani iz stečajne mase.

U razgovoru za Forbes Srbija stečajni upravnik objašnjava da je analiza cjelishodnosti koja se, prema propisu koji reguliše stečaj, obavezno radi, utvrđeno da je cjelishodnije Dajners prodati kao pravno lice, nego prodavati isključivo njegovu imovinu.

„Prethodnih godina je prodavana imovina, prodata su četiri stana na Vračaru i to po cijeni koja je bila za oko 30 odsto veća od procijenjene vrijednosti tih nepokretnosti. Sada je prodato pravno lice sa svom imovinom koju ono posjeduje, uključujući i preostala potraživanja“, objašnjava on.

Office trend platio je za Dajners 69,17 miliona dinara i kupoprodajnu cijenu je isplatio u cjelosti. Četiri stana na Vračaru prodata su ranije.

Ko šalje izvršitelje

Dajners je prema riječima stečajnog upravnika imao oko 40.000 korisnika kartica, dok je oko polovine njih imalo dugovanja u trenutku kada je pokrenut postupak stečaja. Dužnici su, kaže on, i fizička i pravna lica koja su koristila Dajners karticu.

„Najveći dio tih potraživanja je naplaćen prethodnih godina, odnosno najveći dio tih izvršnih postupaka je završen“, kaže stečajni upravnik.

Oni koji nisu, kao što je slučaj sa korisnicima s početka teksta, sada je posao novog vlasnika, jer je on kupivši Dajners kupio sa njim i potraživanja od dužnika.

Ilija Đorđević, vlasnik firme Office Trend potvrđuje za Forbes Srbija da je imovinu Dajnersa činilo poljoprivredno zemljište, komisiona roba i potraživanja prema dužnicima, fizičkim i pravnim licima.

On navodi da je vrijednost poljoprivrednog zemljišta 521.000 dinara dok se vrijednost potraživanja ne može procijeniti jer su u toku sudski postupci.

„Protiv većine dužnika su pokrenuti odgovarajući sudski postupci. Svi dužnici, kojih ima više od 2.000 imaju mogućnost da svoj dug plate jednokratno uz otpis kamate od 30 odsto ili da plate u ratama bez daljeg obračunavanja kamate, i svi su o tome obaviješteni“, kaže Đorđević navodeći da će protiv svih dužnika biti pokrenut postupak ako to već nije učinjeno, a utvrđeno je da imaju dugovanja.

„Svim dužnicima je izdat validan račun i svima su dostavljene opomene sa upozorenjem da će biti pokrenut sudski postupak ako ne plate dugovanje“, upozorava novi vlasnik Dajnersa.

Đorđevićeva firma Office Trend očigledno je Dajners kupila sa namjerom da zaradi od naplate potraživanja od dužnika koji su nekada koristili ove kartice i po tom osnovu ostali dužni.

Odgovarajući na pitanja Forbes Srbija u vezi sa rješenjima o izvršenju koja dužnicima dostavljaju izvršitelji, u kancelariji jednog beogradskog izvršitelja kažu da oni postupaju na osnovu rješenja koja su dobili iz Privrednog suda. Na naše pitanje da li se rješenja šalju sada zbog mogućnosti zastarijevanja, jer su donijeta prije 10 godina, objašnjavaju da u ovim slučajevima nema roka zastarjelosti, jer je povjerilac u zakonskom roku podnio zahtjev za izvršenje i dao saglasnost da se kroz postupak naplate potraživanja nastavi pred izvršiteljima.

Šta je sa povjeriocima

Osim dužnika, Dajners je imao i povjerioce, odnosno nagomilane dugove prema različitim povjeriocima. Od stečajnog upravnika saznajemo da ih je bilo 670, te da je najveći od njih bio vlasnik Dajnersa, odnosno Erste kard klub koji je potraživao 30 odsto od ukupnih dugova. Povjerioci ovog preduzeća bili su i OTP, odnosno Adiko banka.

Stečajni upravnik objašnjava da će se stečaj nad Dajnersom u potpunosti okončati kada dođe do završne diobe, a preduslov za to je prethodno okončanje sudskih postupaka koji se još vode.

„Prodajom Dajnersa je obustavljen postupak nad stečajnim dužnikom, a nastavljen nad stečajnom masom. U toj stečajnoj masi je novac od kupoprodajne cijene, kao i sredstva koja su ostvarena tokom prodaje imovine. Pošto su u međuvremenu rađene i djelimične diobe, dio tog novca već je dat povjeriocima, jer svi povjerioci iz prvog i drugog isplatnog reda su već namireni, a namireni su i razlučni povjerioci“, objašnjava stečajni upravnik.

On dodaje da su u toku suđenja zbog osporavanja prava potraživanja, kao i da će od tih presuda kada budu pravosnažne zavisiti kako će izgledati završna dioba, kao i kada će se postupak stečaja definitivno okončati.

Petrica Đaković, Forbes Srbija