Naredne godine veće cijene struje za sve potrošače

featured image

21. nov 2023. 21:33

Računi za električnu energiju za crnogorska domaćinstva u narednoj godini bi mogli biti veći u prosjeku za 1,51 euro, odnosno 5,63 odsto, a za ostale potrošaće od 0,67 do 4,71 odsto.

To su prve procjene Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore (REGAGEN)  na osnovu zahtjeva Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za odobravanjem regulatorno dozvoljenog prihoda.

Cijene struje za domaćinstva trenutno iznose oko deset centi za kilovat sat (KWh) sa PDV-om.

Iz Agencije su kazali da je CEDIS zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2024. godinu od 111.076.721 euro i za 2025. u iznosu od 116.382.179  eura.

REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2024. godinu u iznosu od 94.596.553  eura, što je za 16.480.168 eura, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

„REGAGEN je, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CEDIS-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2025. godinu u iznosu od 108.163.367 eura , što je za 8.218.812 eura, odnosno 7,06 odsto manje od zahtijevanog iznosa“, naveli su.

Iz Agenciju ukazuju da uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač u 2024. godini kao u 2023. godini, postupak utvrđivanja cijena za korišćenje sistema u 2024. godinu u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa za:

  • 3,64% za prosječnog kupca priključenog na 35 kV naponski nivo;
  • 3,82% za prosječnog kupca priključenog na 10 kV naponski nivo;
  • 0,67% za prosječnog kupca sa mjerenjem snage priključenog na 0,4 kV naponski nivo;
  • 4,71% za prosječnog kupca bez mjerenja snage sa jednotarifnim mjerenjem priključenog na 0,4 kV naponski nivo.

„Najviše kupaca priključenih na distributivni sistem pripada kategoriji domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem. Postupak utvrđivanja cijena u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa u 2024. godini za prosječnog kupca iz ove kategorije za 1,51 euro, odnosno za 5,63 odstouz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u 2023. godini“, pojasnili su iz REGAGEN.

Objašnjavaju da su navedena povećanja cijena u najvećoj mjeri uslovljena rastom troškova za nabavku energije za pokrivanje tehničkih gubitaka u sistemu, usljed rasta cijena električne energije na veleprodajnom tržištu.

„S obzirom na to da je navedena procjena za kupce iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem vršena na osnovu prosječne potrošnje u višoj i nižoj tarifi (36 odsto u nižoj i 64 odsto u višoj tarifi), ističemo da kupac može upravljati svojom potrošnjom i time uticati na svoj mjesečni račun. Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55% u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu“, rekli su iz REGAGEN.

Iz REGAGEN su najavili da će odluka o utvrđivanju cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije donijeti nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora Agencije, uzimajući u obzir eventualno dostavljene nove argumente, informacije i dokumentaciju na samoj sjednici koja će se održati u ponedeljak, 27. novembra.

„Zbog toga, informacije o visini regulatorno dozvoljenog prihoda CEDIS-a kao i njegovog uticaja na cijene za korisnike distributivnog sistema koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne“, saopštili su iz Agencije.