Minimalna bruto plata u Crnoj Gori jedna od najmanjih u Evropi

featured image

7. feb 2024. 13:47

Minimalna bruto plata u Crnoj Gori u 2024. godini iznosi 532,54 eura i jedna je od najmanjih u Evropi, pokazuju podaci Eurostata.

Manje od Crne Gore primaju samo u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji gdje minimalne bruto plate iznose 385,06 eura, odnosno 360 eura, kao i Bugarskoj (477 eura).

Ipak, minimalna bruto plata u Crnoj Gori je 60 odsto veća nego 2021. godine kada je bila 331,33 eura. Povećanje je rezultat programa Evropa sad 1 bivše Vlade Zdravka Krivokapića, koji je primijenjen 2022. godine, a podrazumijevao je povećanje minimalne zarade na 450 eura. Minimalna bruto plata u Crnoj Gori povećana je u odnosu na 2014. godinu skoro duplo, pokazuje grafik Eurostata.

Od država regiona, najveća minimalna bruto plata je u Sloveniji 1.253 eura i u Hrvatskoj 840 eura. U Srbiji iznosi 534,64 eura.

Od zemalja kandidata prednjači Turska sa minimalnom bruto zaradom od 613 eura.

Minimalna bruto plata u Luksemburgu 2,5 hiljade eura

Prvu grupu država s najvišim minimalnim bruto platama većima od 1.500 eura predvodi Luksemburg. U toj državi minimalna plata iznosi 2.571 euro. U toj grupi još su Irska (2.146 eura), Nizozemska (2.070 eura), Njemačka (2.054 eura), Belgija (1.994 eura) i Francuska (1.767 eura).

Rascjep na bogate i siromašne očigledan je kad se vidi druga grupa u kojoj su minimalne bruto plate između 1.000 i 1.500 eura. U njoj su samo Španija (1.323 eura) i Slovenija (1.254 eura).

Najviše država „naguralo“ se u trećoj grupi u kojoj su minimalne bruto plate manje od 1.000 eura. Predvodi je Kipar u kojem ona iznosi tačno 1.000 eura, a slijede Poljska (977 eura), Portugal (956 eura), Malta (925 eura), Litvanija (924 eura) i Grčka (910 eura). Sljedeća na popisu je Hrvatska u kojoj minimalna bruto plata u 2024. godini iznosi 840 eura. U neto iznosu, u Hrvatskoj je to od 614 do 640 eura zavisno od olakšica.

Nakon Hrvatske slijede Estonija (820 eura), Češka (764), Slovačka (750), Letonija (700), Mađarska (696), Rumunija (663 eura) i Bugarska u kojoj je minimalna plata 477 eura.

Dio država nema propisanu minimalnu platu, a među njima ima i bogatih i siromašnih. To su Danska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Za Sjedinjenje Američke Države, minimalna bruto plata iznosi 1.137 eura na federalnom nivou.

Gleda li se minimalna bruto plata u odnosu na standard kupovne moći (PPS), tu je najbolja Njemačka u EU, a slijede Luksemburg, Nizozemska, Belgija, Francuska, Irska, Poljska, Slovenija, Španija, Litvanija, Hrvatska, Rumunija, Kipar, Portugal, Grčka, Malta, Mađarska, Češka, Slovačka, Estonija, Letonija i Bugarska. Među državama izvan EU Tursku slijede Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Ove godine na snagu stupa EU direktiva o minimalnim platama

Forbes Slovenija objavio je da je Evropska unija 2022. godine dala zeleno svjetlo evropskoj Direktivi o primjerenim minimalnim platama. Njena svrha je da obezbijedi primjerenost zakonom propisanih minimalnih plata, a time i dostojne uslove rada i života za sve radnike u EU. Države članice je moraju unijeti u nacionalno zakonodavstvo do 15. novembra ove godine.

Direktivom se uspostavljaju postupci za osiguravanje odgovarajućih zakonom propisanih minimalnih plata, podstiče kolektivno pregovaranje o platama i povećava pristup zaštićenoj minimalnoj plati za one radnike koji imaju pravo na minimalnu platu prema nacionalnim zakonima.

Prema Direktivi, države članice će morati uspostaviti okvir za definisanje minimalne plate prema jasnim kriterijima. Zakonsko određivanje minimalne plate moraće se ažurirati najmanje svake dvije godine ili zemlje koje imaju automatsku indeksaciju, svake četiri godine. Međutim, Direktiva ne propisuje posebno najniži nivo minimalne plate za svaku zemlju.

Za ocjenu primjerenosti zakonom propisane minimalne plate članovi će moći koristiti korpu robe i usluga po realnim cijenama ili koristiti referentnu vrijednost od 60 odsto medijalne bruto plate i 50 odsto prosječne bruto plate.