Merkator i Dijamant mijenjaju vlasnika

AKTUELNO Forbes Srbija 29. nov 2023. 22:04
featured image

29. nov 2023. 22:04

Za najviše 660 miliona eura kompanija Fortenova Group TopCo B.V. prodaje 100 odsto svog udjela u firmi Fortenova Group MidCo B.V. Novi vlasnik biće novoosnovana holandska kompanija koju čine holandska fondacija Iter STAK Stichting i holandsko društvo Iter BidCo B.V.

Fortenova grupa, kako je saopšteno, dogovorila je sa najvećim pojedinačnim dioničarem Open Pass Ltd. koja je u vlasništvu hrvatskog biznismena Pavla Vujnovca da novom vlasničkom strukturom Fortenove u kojoj neće biti sankcionisanih suvlasnika spriječi dalje nanošenje finansijske štete i stvaranje operativnih poteškoća u poslovanju.

Fortenova Group TopCo B.V. je inače holandska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regionu, odnosno vlasnik dobro poznatih kompanija kao što su Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec.

Fortenova je uputila poziv akcionarima za sjednicu Skupštine na kojoj će se glasati o modelu rješavanja problema sankcionisanih ruskih suvlasnika. Plan je da od dogovorene cijene, 500 miliona eura kupci plate bezuslovno prilikom zaključenja transakcije, a isplata preostalih do 160 miliona eura je vezana za postizanje ugovorom preciznih finansijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebalo da omogući.

Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njeno zaključenje, biće zatraženo od akcionara (vlasnika depozitnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. decembra 2023. godine.

Dogovor o kojem će glasati akcionari (vlasnici depozitnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uslovima kao i OpenPass, mogu učestvovati svi kvalifikovani akcionari, odnosno svi nesankcionisani sadašnji vlasnici depozitnih potvrda kompanije, među kojima je i čitav niz partnera i dobavljača Fortenova grupe.

Sadašnji akcionari koji nisu pod sankcijama zbog rusko-ukrajinskog sukoba će na ovaj način moći ili samo da prenesu svoje vlasništvo u novu kompaniju, ili da povećanjem investicije povećaju svoj suvlasnički udio.

Pored ovoga, mogu da izaberu i izlazak iz vlasničke strukture. Sankcionisanim akcionarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će pristupiti kada propisi o sankcijama Evropske unije, SAD-a i Velike Britanije to dozvole.

Kako će zapravo izgledati nova vlasnička struktura zavisiće od interesa sadašnjih nesankcionisanih vlasnika depozitnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvu. Kako bi, bez obzira na nivo interesa akcionara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, Open Pass je pristao da osigura isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno. Predložena transakcija takođe ima jednoglasnu preporuku izvršnih direktora Fortenova grupe, kao i članova Upravnog odbora.

Tim povodom je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe rekao:

„Postizanjem ovog dogovora svim sadašnjim nesankcionisanim akcionarima naše kompanije pod jednakim uslovima biće omogućeno da donesu odluku o tome da li žele da nastave da budu suvlasnici u novoj vlasničkoj strukturi Fortenova grupe, u kojoj više neće biti sankcionisanih akcionara, koji će pri tome biti nadoknađeni u skladu sa sankcionom regulativom“.

On je dodao da je postizanje dogovora s Open Passom koji je pristao da osigura ukupan iznos transakcije, ukoliko to bude potrebno, ključna prekretnica koja otvara novo poglavlje i daje novu perspektivu Fortenova grupi.

„S početkom rata u Ukrajini našli smo se, ne svojom krivicom, u situaciji da nas sankcionisano rusko suvlasništvo bitno ograničava u poslovanju i daljem razvoju, čineći dugoročno i održivo refinansiranje nemogućim i ta će se situacija sada napokon promijeniti, na dobrobit svih naših zaposlenih, partnera, kupaca i širih zajednica država u kojima poslujemo. Posebno mi je drago što će realizacija ovog dogovora omogućiti konačno plaćanje dobavljačima bivšeg Agrokora, koji su i današnji partneri Fortenova grupe, duga koji je na holandskoj holding kompaniji Fortenova Group TopCo u iznosu od 82 miliona eura“, kazao je Peruško.