Francuzi zabrinuti zbog ukrajinskih fabrika peradi u Hrvatskoj

AKTUELNO Forbes Hrvatska 9. jun 2024. 10:59
featured image

9. jun 2024. 10:59

Francuska organizacija Anzol izrazila je zabrinutost zbog fabrika peradi koje dva ukrajinska preduzetnika grade u Hrvatskoj. Upozoravaju da su one prijetnja francuskoj proizvodnji i modelu porodičnih farmi u Evropi, a tvrde i da ti projekti ne idu u smjeru strateških opredjeljenja Evropske unije poput smanjenja upotrebe antibiotika i emisije CO2.

Francuska organizacija za peradarsku industriju Anzol, zabrinuta je zbog planova dvije ukrajinske kompanije za gradnju giga-peradarskih farmi u Hrvatskoj. Kako javlja Poultry World, Ti projekti povećaće proizvodnju peradi u Hrvatskoj s 235 na 280 miliona komada godišnje.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o ukrajinskim preduzetnicima koji planiraju da se bave peradarstvom u Hrvatskoj. Njihove pozadinske priče dosta se razlikuju.

Jurij Kosiuk vlasnik je kompanije MHP i iza sebe ima godine iskustva u prehrambenoj industriji. Na hrvatsko tržište ušao je preuzimanjem slovenačke Perutnine Ptuj koja pogone ima i u Hrvatskoj. Najavljivalo se da posao u Hrvatskoj planira širiti ulaganjem od 350 miliona eura. Evropski uzgajivači peradi do sada nijesu bili zadovoljni njegovim ukrajinskim pogonima jer je profitirao na njihovu štetu. Radna snaga mu je bila jeftinija, a bio je u povlašćenoj poziciji jer u Ukrajini nije morao zadovoljiti određene evropske norme.

Andrii Matiukh u Hrvatskoj je poznat, ali ne po hrani nego po kladionicama. Peradarsku kompaniju u Hrvatskoj nazvao je Petrinja Chicken Company. Hrvatski peradari nijesu optimistični oko njegovog dolaska. Predsjednik Odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Dražen Ćurila i vlasnik peradarske tvrtke Luneta misli da će oni dugoročno nanijeti štetu hrvatskom peradarskom sektoru.

Anvol: Ta piletina uzgajaće se suprotno načelima EU

“Projekti u Hrvatskoj nesumnjivo će dovesti do talasa piletine koja se uzgaja u suprotnosti s očekivanjima potrošača i svim načelima Evropske unije. Ove ptice, koje će doći s vrste farme peradi kakve ne postoje u Evropi, prijetnja su francuskoj proizvodnji i modelu porodičnih farmi u Evropi. Štaviše, niska cijena konkurencije na francuskom nacionalnom tržištu djelovaće kao dalje ograničenje prehrambenog suvereniteta naše zemlje“, navodi Anvol.

Anvol dodaje da MHP u Hrvatskoj želi izgraditi 200 štala za osam miliona kokoši. Na potpuno integrisanoj lokaciji nalaziće se uzgajalište, fabrika stočne hrane, klaonice, smještaj za radnike i drugi objekti.

Uoči evropskih izbora od vlasti Evropske unije, kao i od kandidata za njen parlament, traže da ovim projektima ne dodjeljuju nikakva evropska sredstva. Francuska organizacija ističe da je od 2008. MHP već dobio ukupno 400 miliona eura od Evropske razvojne banke za razvoj u samoj Ukrajini.

„Ovi novi projekti daleko su od strateških opredjeljenja Evropske unije u pogledu poljoprivrede, poput smanjenja upotrebe antibiotika i emisije CO2, kao i od francuskog porodičnog modela s odgovornom poljoprivredom i angažmanom za uravnoteženo nagrađivanje uzgajivača,” navodi Anvol. “Od proizvodnje stočne hrane, uzgoja, klanja životinja i njihove prerade, ove kompanije sve svoje aktivnosti koncentrišu i centralizuju na jednoj XXL lokaciji kako bi maksimalno smanjile troškove proizvodnje. Čineći to, oni će stvoriti veliku prijetnju za cijelu francusku peradarsku industriju“, zaključuje Anvol.

Bojan Bajgorić Šantić, Forbes Hrvatska