Agencija ispituje da li su Crnogorski Telekom, One i M:tel dogovarali cijene

featured image

2. apr 2024. 18:23

Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) pokrenula je danas ispitni postupak u kojem će provjeriti da li su crnogorske telekomunikacione kompanije Crnogorski Telekom, M:tel i One Crna Gora dogovarele cijene usluga.

U rješenju objavljenom na sajtu AZZK, navodi se  da je toj Agenciji 12. marta ove godine Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), dostavila Inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije, sa priloženom pratećom dokumentacijom.

„U Inicijativi je navedeno da su društva Crnogorski Telekom, One Crna Gora i M:tel izvršili povredu konkurencije praksom koja ukazuje na postojanje pisanog ili usmenog ili prećutnog dogovora kojima se direktno određuju uslovi na tržištu elektronskih komunikacionih usluga i koji sprječavaju razvoj efikasne konkurencije na predmetnom tržištu. Inicijativa za ispitivanje povrede konkurencije je dopunjena 20.03.2024. godine“, piše u rješenju AZZK.

Kako se dodaje, uvidom u dostavljene prateće akte, utvrđeno je da je u njima navedeno da se na tržištu mobilne telefonije, za pripejd (prepaid) korisnike povećava iznos minimalne dopune kod sva tri operatera sa istim iznosom, sa identičnim rokom za dopunu računa korisnika, kao i uz obavještenje da kod sva tri operatera primjena navedenih promjena počinje od istog dana, odnosno od 1. aprila ove godine.

Opreteri su korisnike obavijestili da je od 1. aprila ove godine minimalna dopuna pripejd računa na trafikama i u prodavnicama 5 eura. Do 1. aprila je minimalna dopuna bila tri eura.

„Navedeno ukazuje na osnovanu sumnju postojanja dogovora između navedenih operatera, kao direktnih konkurenata, oko usklađivanja cijena na tržištu pružanja pripejd usluga na teritoriji Crne Gore, u smislu čl. 8 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije. U skladu sa odredbama člana 28 stav 1 Zakona, Agencija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i kada na osnovu podnijetih inicijativa, informacija, dokumenata i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije“, piše u rješenju.

Agencija će, kako se navodi, sprovesti postupak radi ispitivanja povrede u skladu sa članom 8 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se utvrđuje da su zabranjeni i ništavi akti koji za cilj ili posljedicu imaju ili mogu imati sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu, i to pisani ili usmeni dogovori, sporazumi, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, odluke udruženja učesnika na tržištu, kao i usaglašena praksa, kojima se direktno ili indirektno određuju kupovne ili prodajne cijene ili drugi uslovi trgovine.

U skladu sa odredbama člana 28 stav 4 tačka 3 Zakona, pozivaju se sva fizička i pravna lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama, koje mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u ovom postupku, da ih dostave Agenciji.