i ići na ekspedicije gdje će vas Hadze upoznati sa svojim susjedima